Näillä sivuilla pohditaan erilaisten opettavaisten pelien käyttöä lasten opettamisessa sekä internetissä piileviä vaaroja ja mahdollisuuksia. Monesti lasten vanhemmat ja jopa opettajat pitävät kaikista tärkeimpänä asiana lasten ruutuajan rajoittamista ja tästä syystä saatetaan jopa sortua siihen, että kaikkea pelaamista ja kaikenlaisia lapsille ja nuorille suunnattuja pelejä pidetään haitallisina. Nyt eletään kuitenkin digitaalista nettiaikaa eikä enää voidakaan sanoa, etteikö osa peleistä voisi olla myös hyödyllisiä.

Hyviä ja huonoja lastenpelejä

On kuitenkin tärkeää valita lapselle sellaisia pelejä, joista on hyötyä eikä sellaisia, joita pelatessaan lapsi ainoastaan menettää aikaansa ja jotka voivat pahimmassa tapauksessa olla jopa lapselle haitallisia.
Lienee sanomattakin selvää, että väkivalta ei sovi lapsille suunnattuihin peleihin. Kuitenkin monet vanhemmat katsovat läpi sormien tilanteita, joissa lapset pelaavat pelejä, joiden ikäraja on huomattavan paljon korkeampi kuin lapsen ikä. Tämä on ikävää siitäkin syystä, että vaikka lapsen omassa kodissa tällaisten pelien pelaamista rajoitettaisiinkin, saattaa lapsi näitä pelejä pelata esimerkiksi ystävänsä kotona. Vanhemmilla kannattaisikin tässä asiassa olla yhteiset pelisäännöt. Jopa opettajat ovat kiinnittäneet asiaan huomiota ja asiasta on keskusteltu monen koulun vanhempainilloissa.

Jos lapsi oppii pelaamaan väkivaltaisia pelejä, saattaa hän samalla oppia ihannoimaan väkivaltaa. Tämä saattaa vaikuttaa lapsen käytökseen. Pelaamiseen saattaa kehittyä jopa riippuvuutta, jonka hoitaminen on samantapainen prosessi kuin alkoholismin tai peliriippuvuuden hoitaminen – pitkä ja kivinen tie siis!
Tästä huolimatta ei ole tarpeen rajoittaa kaikkia pelejä ja kaikkea pelaamista. Osa laadukkaista lasten peleistä voi olla lapsille jopa hyödyllisiä, mutta paino tässä toteamuksessa tulee todella olla sanassa laadukas. Millainen sitten on laadukas lastenpeli? Laadukas lastenpeli on tavoitteellinen ja sen ovat suunnitelleet kasvatusalan ammattilaiset. Se kiinnostaa lapsia ja on mielekäs. Hyvä peli on riittävän haastava mutta ei kuitenkaan liian vaikea, jottei lapsi turhaudu. Onnistumisen elämykset ovat erittäin tärkeitä – ellei lapsi saa pelaamisesta onnistumisen elämyksiä, hänen mielenkiintonsa peliä kohtaan loppuu hyvin pian. Tämä saattaa vaikuttaa myös lapsen itsetuntoon sekä luottamukseen omia kykyjä kohtaan. Sen sijaan onnistumisen elämykset voivat kohottaa lapsen itsetuntoa ja saada hänet uskomaan omiin kykyihinsä.

Laadukkaan lastenpelin grafiikka on hyvälaatuista ja lapsia kiinnostavaa. Pelin hahmot kiinnostavat lapsia ja saattavat parhaimmillaan tuntua lapsesta jopa hyvältä ystävältä. Erilaiset suloiset piirretyt eläinhahmot ovat suosittuja lastenpelien hahmoja – lapset yleensä pitävät eläimistä ja lapsen on helppo kiintyä suloisiin eläinhahmoihin, jotka houkuttelevat lapsen oppimaan pelin kautta uusia asioita, onpa tämä asia sitten matematiikkaa, uusia kieliä tai jotakin aivan muuta.

Vaikka lapsi pelaisi laadukastakin peliä, on peliaikaa silti syytä rajoittaa – lapsen ei tule antaa pelata mielin määrin, vaan lapsen arkeen tulee liittyä pelaamisen lisäksi muutakin laadukasta tekemistä ja elämyksiä. Ulkoilu, liikkuminen ja ystävät ovat tärkeä osa lapsen arkea eikä pelaaminen saa viedä aikaa näiltä asioilta. Ei ole tarkoitus, että lapselle kehittyy peliriippuvuus tai ettei hän hallitse esimerkiksi sosiaalisia suhteita muuten kuin on-line.

Myöskään koulussa opetuksellisten pelien pelaaminen ei saa korvata opettajan antamaa perusopetusta. Pelejä voidaan kuitenkin käyttää perinteisen opetuksen ohessa ja tukena. Ne voivat esimerkiksi tarjota muita oppilaita edistyneemmille oppilaille lisätehtäviä tai niitä voidaan käyttää apuna tukiopetuksessa. Ne voivat myös auttaa tuomaan oppitunneille lisää mielenkiintoa sekä sellaisia elementtejä, jotka kiinnostavat lapsia ja innostavat heitä oppimaan. Sanotaan, että leikki on lapsen työtä, joten miksipä myöskin pelaaminen ei voisi olla osa tätä työtä – kunhan vain tietyistä rajoista pidetään kiinni ja kunhan vain huolehditaan siitä, että lapsen käyttämät materiaalit ovat mahdollisimman laadukkaita.

Kiitos asiantuntijoiden Suomen Lotto, Suomibonukset.net ja uudet-nettikasinot.info niiden apua verkkosivuilla.